Wat is een mens? ‘Een kuddedier’, ‘Evoluerend’, ‘Denken en emotie’, ‘Een energetische expressie van bewustzijn’, luidden enkele van vele reacties die door de zaal klonken tijdens de eerste workshop ‘Mens 4.0: Eenheid vanuit één-zijn’ waar wij waren in september te Groenekan. Het langste antwoord was: ‘Een multidimensionaal allesomvattend wezen met eigen energie en voertuig’. De organisatie ONE Cooperating in Unity organiseerde de workshop om steun te bieden aan het bouwproces van ‘scheurvrije eenheid’ in nieuwe, autonome samenlevingen. Behulpzaam. Want als wij een Society 4.0 regio willen bouwen, mogen we ons wel realiseren dat wijzelf nu nog ‘mensen 3.0’ zijn. Wat dit zijn? Mensen die zijn opgegroeid in een society 3.0!

Tijdens onze opvoeding zijn we eraan gewend geraakt om steeds verder van ons diepere zelf weg te gaan. Dat gebeurde via de boodschappen van onze ouders, scholen, winkels, bedrijven, politiek en media. Weggelokt zijn we van onze natuurlijke impuls om ons te verbinden met onszelf, met anderen en met alles wat natuurlijk en echt is. Dat mogen we herstellen. Als dit herstel in onszelf lukt, is het bouwen van een Society 4.0 veel gemakkelijker.

De tweedaagse workshop haalde inspiratie uit bahá’í-geschriften, de basis van de jongste wereldreligie die zijn oorsprong heeft in Iran. Samen met veertig aanwezigen werd er enthousiast gebrainstormd. Dus hoe zou een Mens 4.0 bijvoorbeeld handelen? Al gauw klonk het: ‘Compassievol’, ‘Met een open blik’, ‘Met een open hart’, ‘Sociaal’, ‘Zorgzaam’, ‘Onder leiding van de bron’, ‘Zuiver en puur’. Mooie richtingaanwijzers. En dit was pas het begin van de workshop. Later meer!

Wat is een Mens 4.0?