De stembus staat te trappelen en gooit zijn hokjes woensdag 15 maart 2023 open. Kleurige grafieken van Maurice de Hond voorspellen dat de (omgekeerde) vlag straks uit mag bij de BoerBurgerBeweging. Ondertussen smullen de media van een ruzie tussen Rutte en Kaag en een strijd tussen VVD en GroenLinks. Zonder reuring geen opkomst.
Hier in Zuid-Holland mogen wij 55 Provinciale Staten-leden aanwijzen, die dan op hun beurt weer Eerste Kamerleden kiezen. Die Eerste Kamerleden vullen hun dag met het goedkeuren of afwijzen van Tweede Kamerwetsvoorstellen. Omslachtig? Ouderwets? Ja misschien toch wel een beetje.

Directe democratie
Hoe klinkt een directe democratie? Visionair en hoogleraar Bob de Wit, auteur van ‘Society 4.0’, vindt dat het moment daarvoor nu wel is aangebroken. Twee weken voor de verkiezingen zal hij zijn bevindingen presenteren in het boek ‘Democratie 4.0’. De grootste veranderingen? Je stemt dan niet meer op een partij maar op een persoon. En als burger word jij direct geraadpleegd over maatschappelijk thema’s betreffende jouw regionale onderwerpen. Met onze moderne technologie kan dat gemakkelijk.

Welzijn van de regio
Tja, het industriële tijdperk waarin het politiek gezien draaide om arbeid (links) en kapitaal (rechts) is voorbij. En het huidige democratische model met natiestaten is niet geschikt om op te schalen naar Europees niveau en wereldschaal. Dus beter richt je je op het welzijn van je eigen regio toch? En dat is ook precies waar Nieuw Den Haag voor staat. Terug naar de menselijke maat. Niet globaal maar glokaal!

Niet globaal maar glokaal