Voordelen en voorwaarden (aspirant) lidmaatschap

  Voordelen
 • Je maakt deel uit van een sociaal-maatschappelijke beweging
 • Je bouwt actief aan een menswaardige en zelfredzame regio voor de huidige én toekomstige generaties
 • Je krijgt vrij toegang tot het Nieuw Den Haag Werkatelier
 • Je krijgt toegang tot de online werk- en/of chatgroep van Nieuw Den Haag
 • Je kan voor ledenprijs deelnemen aan evenementen die door Nieuw Den Haag worden georganiseerd
 • Je kan jouw eigen ideeën inbrengen en mensen ontmoeten om samen je plannen te verwezenlijken
 • Je kan deelnemen aan werkgroepen en/of deze zelf opstarten
 • Je ontvangt periodiek een nieuwsbrief
  Coöperatief ondernemen
 • Als coöperatieve vereniging zijn wij ondernemer in een regionale circulaire economie
 • Je denkt mee over de nadere invulling van de coöperatieve vereniging naar de toekomst
 • Eventuele winst en/of benefits kunnen verdeeld worden over de leden
 • Voor participatie (met bijbehorende benefits) in inkoop-, aankoop- en verkoopactiviteiten door de coöperatie maken we met elkaar afspraken over de investeringen
  Stemrecht
 • Iedereen start als aspirant lid
 • Aspirant-leden kunnen toegroeien naar een volwaardig lidmaatschap met stemrecht
 • Als volwaardig lid van de coöperatieve vereniging heb je een stem in de Algemene Leden Vergadering
  Voorwaarden
 • Je onderschrijft de doelstellingen en de kernwaarden en handelt hiernaar
 • Investering € 4,50 per maand, op jaarbasis te innen € 54,- ten behoeve van coöperatieve verenigingsactiviteiten en faciliteiten
Wanneer de jaarlijkse bijdrage niet tot jouw mogelijkheden behoort en je wilt toch graag meebouwen, dan kunnen we altijd met elkaar van gedachten wisselen op welke wijze je wel kunt bijdragen aan de doelstellingen. Voel je welkom om in gesprek te gaan.