Werkgroep: Ondernemersnetwerk voor een krachtige regionale economie

Wat willen we?

  • Een krachtig MKB binnen een gezond ondernemersklimaat,  waarin ondernemers de ruimte krijgen om hun vak uit te oefenen;
  • Levendige winkelstraten waar ondernemers en  klanten elkaar persoonlijk kennen;
  • Menselijke maat terug in de samenleving;
  • Regionaal verbinden van producenten, leveranciers en afnemers, opdat  eerlijke prijzen en tarieven worden vastgesteld;
  • Een kennisnetwerk vormen waarin informatie kan worden uitgewisseld en expertise kan worden ingezet, denk bijvoorbeeld aan financiële en juridische aspecten van de onderneming;
  • Uiteindelijk win-win voor alle betrokkenen.

Het plan

Vormen van een ondernemersnetwerk gericht op drie domeinen:  regionale economie, betalen en bankieren en democratisch ondernemen.

Het netwerk biedt gelegenheid aan regionale MKB-ondernemers om met elkaar te verbinden en kennis en expertise te delen in het kader van de ontwikkelingen die op ons af komen als samenleving in het algemeen en wet- en regelgeving voor het MKB in het bijzonder. Een netwerk waarin we samenwerken om de menselijk maat terug te brengen in de regio. Bestaande uit mensen die hun schouders er onder willen zetten en hun kennis en ervaring willen inzetten voor een mooie regio en een gezond ondernemersklimaat.

Doe jij mee?

Dan ben  je onderdeel van een hecht netwerk waar je met elkaar aan de slag gaat. Binnen dit netwerk kom je halen EN brengen, waardoor jijzelf een sterke positie hebt en daarnaast ook een zinvolle bijdrage levert aan een krachtige regionale economie.

Prikkelt dit jouw nieuwsgierigheid? Mail voor meer informatie naar [email protected]  o.v.v. Ondernemersnetwerk, of word meteen lid en doe mee! Word lid