Wie zijn wij

Soms stap je ergens in omdat je met hart en ziel gelooft dat het goed is. Nooit zal je daarna hoeven zeggen: “had ik het maar gedaan”. Nu is zo’n moment, onze missie is groot, we staan aan het begin. Het pad ligt voor ons en we gaan ervoor, met de gedachte dat we een andere wereld willen nalaten aan de volgende generatie.

Wij zijn betrokken en bewuste inwoners en ondernemers uit Den Haag en omgeving en hebben een warm hart voor onze groene stad aan zee en voor iedereen die hier leeft. Wij volgen de (inter)nationale ontwikkelingen de afgelopen jaren nauwlettend en zien een tendens die niet aansluit bij onze kernwaarden. We missen de menselijke maat en zien door technocratie de ziel uit onze samenleving verdwijnen. We zien dat mensen hierdoor ontheemd raken en vereenzamen en merken dat de welvaart van steeds meer mensen onder druk staat door beslissingen die wereldwijd worden genomen. Het is tijd om uit onze comfortzone te stappen en verantwoording te nemen voor onze manier van leven en die van toekomstige generaties.

Wat willen we realiseren

In Nieuw Den Haag staan de belangen van alle inwoners en de lokale ondernemers centraal. Er zijn tien domeinen gekozen als vertrekpunt van onze beweging om te bouwen aan een bottum up samenleving. Wij hebben ons hierbij laten inspireren door Society 4.0 van Bob de Wit .

We willen out of the box denkers en doeners in Den Haag en omgeving verbinden, inspireren en activeren. Op die manier kunnen we met elkaar werken aan ons gemeenschappelijke doel. Met vertrouwen in de toekomst en op basis van onze kernwaarden. Wij streven naar menselijke verbinding en stimuleren lokaal ondernemerschap, duurzaam leven, lokale voedselvoorziening, een regionale circulaire economie, holistische gezondheidszorg, leren en ontwikkelen in brede zin en welzijn en gezondheid voor iedereen.

De zeemeeuw in ons logo staat symbool voor vrijheid, autonomie en zelfredzaamheid. Hij is zelfbewust, stoer, eigengereid en sterk. De zeemeeuw staat voor zichzelf en leeft in een groep. De weergave in ons logo met de vleugels wijd in een open stand, toont ook zachtheid en elegantie. Ook Nieuw Den Haag wil dat laten zien; zachte kracht en vastberadenheid, daar gaat het om.

Onze kernwaarden

- Autonoom - zelfbewust en zelfstandig

zelfbewust en zelfstandig beslissingen nemen over zaken in de privésfeer, zoals; gezondheid, werken, reizen, levenswijze en het aangaan van overeenkomsten en verplichtingen, waarbij autoriteiten niet meer dan faciliterend zijn.

- Menselijke maat - welzijn maatgevend in samenleving

het welzijn en de kwaliteit van leven van zowel het individu als de samenleving zijn maatgevend. Dit betekent dat er voor alle aspecten van welzijn aandacht moet zijn en er gewogen beslissingen genomen moeten worden.

- Richting geven aan je eigen leven - zelf aan het stuur staan

het ontwaken en terugvinden van je potentieel; de herinnering aan jouw oorspronkelijkheid wakker maken op een manier die tot de verbeelding spreekt. Je maakt jezelf verantwoordelijk voor jouw handelen in het heden en de toekomst. Niet afwachten tot het leven je overkomt; jij gaat zelf aan het stuur staan.

- Ethisch handelen en leven - vanuit respect voor alles wat leeft

vanuit respect voor alles wat leeft, vanuit de levenshouding dat je een ander niet benadeelt ten gunste van jezelf, jouw mening of een gewenst resultaat. Jouw handelen is daarop afgestemd. Een leven in harmonie en resonantie met de natuur en met respect voor de essentie van ons menselijk DNA, ons mens zijn!