Verbinding en bewust-Zijn

Thema 1 Binnen deze themagroep werken leden van Nieuw Den Haag samen aan verbinding als basisbehoefte en verbinding met een gezamenlijke missie. Bewust-Zijn van wie jij in essentie bent, bewust-Zijn…

Coöperatief ondernemen

Thema 2 Binnen deze themagroep richten leden van Nieuw Den Haag zich op het coöperatief ondernemen. Het is de meest democratische bedrijfsvorm die er is. Leden participeren en beslissen mee.…

Lokaal consumeren

Thema 3 Wanneer je lokaal koopt, geeft dit een boost aan jouw regio. Nieuw Den Haag streeft naar een zelfstandig functionerende, decentrale economie, waarbinnen mensen op een waardige manier met…

Betalen en bankieren met lokaal geld

Thema 4 Een lokale munt stimuleert de regionale economie. Lokaal geld maakt privacy mogelijk en de waarde kan worden vastgelegd. Geld wordt weer een ruilmiddel en geen doel op zich.…

Autonoom en regionaal internet

Thema 5 Regionaal en autonoom internet maakt je minder afhankelijk van tech-giganten. En je behoudt je eigen data. Met een netwerk van computerservers in bijvoorbeeld kantoren, scholen en woningen kan…

Water en energie

Thema 6 Voldoende water en energie zijn noodzakelijk, maar geen vanzelfsprekendheid meer. Samen kunnen we hier oplossingen voor vinden. Voor autonome regio’s zijn eigen nutsvoorzieningen voor water en energie onontbeerlijk.…

Gezondheid en welzijn

Thema 7 De mens mag weer centraal staan. Gezondheid en welzijn beginnen met een gezonde leefstijl. Dit bereik je onder andere door gezonde voeding, beweging, ontspanning en ‘voeding’ voor hart…

Duurzaam en gezond lokaal voedsel

Thema 8 Regionale voedselproductie en consumptie verbindt de belangen van de producenten en consumenten. Betrokken inwoners van de regio kunnen investeerder (mede-eigenaar), afnemer en medewerker zijn. Stadsboerderijen en voedsellandgoederen kunnen…

Samen wonen en leven

Thema 9 Samen wonen en leven Deze themagroep zoekt naar woonvormen en leefgebieden die bevorderlijk zijn voor een nieuwe samenleving. Wanneer je meer met anderen gaat doen en delen, is…

Kunst en cultuur

Thema 10 Kunst en cultuur Kunst in velerlei uitingsvormingen, waaronder muziek, poëzie en het maken van kunstwerken verbindt en inspireert mensen.  Cultuur vertegenwoordigt de waarden en de ontwikkeling van een…

Leren en ont-wikkelen

Thema 11 Leren en ont-wikkelen In het onderwijs van de toekomst leren scholieren zichzelf kennen. Er worden geen feitjes gestampt. De scholen staan midden in de maatschappij, met betrokken ouders,…