Inwoners van & rond Den Haag

Gezamenlijk hebben we alle kennis, kwaliteiten en middelen in huis om te bouwen aan een menswaardige samenleving. Er is zóveel mogelijk als wij ons verbinden; bouwen met elkaar en voor elkaar.

Ook jongeren vragen wij uitdrukkelijk om aan te sluiten; het gaat om jullie toekomst!

Nieuw Den Haag is er voor iedereen; inwoners, ondernemers en andere initiatieven. Wij zijn een coöperatieve vereniging. Je kunt lid worden en vanuit de coöperatie Nieuw Den Haag kunnen we inkoopvoordelen realiseren en/of een bedrijf opzetten waarvan de benefits naar alle leden van de coöperatie gaan.

MKB ondernemers

Lokaal consumeren en produceren. Dat willen we, zodat de regio groeit en bloeit. Wanneer jij je als MKB-er bij ons aansluit, weten wij jouw bedrijf als eerste te vinden.

Zullen we met elkaar een businessclub ondernemers nieuwe stijl oprichten: MKB Nieuw Den Haag? Verbinden met elkaar in diverse inkoop- en verkoopcoöperaties en samen de vruchten plukken.

Wij streven naar ondernemerschap waarin het draait om win-win. Op basis van het geloof in een wereld waar mensen betrokken zijn bij hun medemens, de omgeving en de natuur.

ZZP’ers

Als ZZP’er kun je met andere ZZP’ers samenwerken binnen de coöperatie Nieuw Den Haag. Denk bijvoorbeeld aan samen opdrachten aannemen, elkaar vervangen bij ziekte of vrije dagen en kennisuitwisseling.

Het streven is zoveel mogelijk diensten bij elkaar in de regio af te nemen, opdat er een krachtige circulaire economie ontstaat. Verbind je hier met ZZP’ers, ondernemers en inwoners van jouw regio. Creëer samen vraag en aanbod!

Doelgroepen

In een lokale samenleving is iedereen nodig en belangrijk. De denkers, de doeners, de verbinders, de creatieven en de inspirators. Ouders en kinderen, opa’s en oma’s. En ook een diversiteit aan beroepsgroepen.

Onder andere: technici, tuinders, juristen, timmermannen, financials, (alternatieve) artsen, beleidsmakers, voedselproducenten, docenten, wetenschappers, monteurs, managers, healers, coördinatoren, ICT’ers, kappers, zorgmedewerkers, verpleegkundigen, trainers, coaches.

Ervaren of junior; alle inbreng is nodig om samen een zelfredzame, regionale en menswaardige samenleving vorm te geven

Maatschappelijke organisaties

Maatschappelijke organisaties die zich aangetrokken voelen tot onze doelstelling; kom kennismaken! Laten we van gedachten wisselen en ideeën uitwisselen. Wellicht kunnen we samenwerken en/of elkaar versterken.

Publieke organisaties

Ben je actief binnen de publieke sector als organisatie of als medewerker van een organisatie? En loop je warm voor onze doelstellingen? Dan nodigen wij je van harte uit om gezamenlijk aan tafel te onderzoeken wat er in het belang van inwoners en onderneners mogelijk is in Den Haag en omstreken.