Voordelen en voorwaarden (aspirant) lidmaatschap

Je maakt deel uit van een netwerk met een sociaal maatschappelijke doelstelling

 • Gelijkgestemden waarop je kan terugvallen, samen met anderen ben je krachtig en sta je niet aan de zijlijn
 • Je staat aan het begin van een maatschappelijke omwenteling en jij doet mee!
 • Je bouwt actief aan een menselijke, autonome en zelfredzame samenleving voor de huidige én toekomstige generaties

Je krijgt extra functionaliteiten als lid binnen de ledenomgeving

 • Je krijgt online toegang tot het forum van Nieuw Den Haag ingericht via partner Mycells              
 • Je krijgt eveneens volledige toegang tot het landelijke online platform van Mycells
 • Op termijn (nu in testfase) eveneens zoom en chat functie op het forum
 • Je kan online via het forum Nieuw Den Haag kennis en informatie delen en halen
 • Je hebt toegang tot de functionaliteit ‘vraag en aanbod voor leden’ in de ledenomgeving op de website

Alle ruimte voor jouw eigen initiatieven

 • Je kan jouw eigen ideeën inbrengen en mensen ontmoeten om samen je plannen te verwezenlijken
 • Je kan deelnemen aan werkgroepen en/of deze zelf opstarten
 • Je kan blog artikelen aanleveren
 • Je kan evenementen voordragen en (helpen) organiseren

Coöperatief ondernemen met elkaar

 • Als coöperatieve vereniging  gaan wij met elkaar voor (adspirant) leden voordelen realiseren bij bedrijven in de regio
 • Gedurende  de kwartiermakersperiode van twee jaar denk je mee over de nadere invulling van de coöperatieve vereniging naar de toekomst
 • Als coöperatieve vereniging zijn wij ondernemer in een regionale circulaire economie
 • Je deelt mee in de winst (winst kan een middel zijn en is geen doel) van de coöperatieve vereniging en/of deelt in de benefits
 • Je deelt in de benefits van het (aspirant) lidmaatschap van Nieuw Den Haag van de Coöperatieve vereniging Society 4.0 U.A.

Wat krijg je nog meer

 • Je kan voor ledenprijs deelnemen aan alle evenementen
 • Je kan voor ledenprijs deelnemen aan de maandelijkse inspiratie bijeenkomst
 • Je ontvangt iedere maand een nieuwsbrief

Stemrecht

 • Iedereen start als aspirant lid
 • Middels een nog te ontwikkelen programma over de waarden van het gedachtegoed kunnen aspirant-leden toegroeien naar een volwaardig lidmaatschap met stemrecht
 • Als volwaardig lid van de coöperatieve vereniging heb je een stem in de Algemene Leden Vergadering

Voorwaarden

 • Je onderschrijft de doelstelling en de kernwaarden en handelt hiernaar
 • Je levert een actieve bijdrage aan de doelstellingen en de coöperatieve vereniging
 • Investering € 4,50 per maand, op jaarbasis te innen € 54,- ten behoeve van coöperatieve verenigingsactiviteiten en faciliteiten. Voor participeren, met bijbehorende benefits, in inkoop-, aankoop- en verkoopactiviteiten door de coöperatie moeten nadere afspraken over de investeringen gemaakt worden met elkaar.

Wanneer de jaarlijkse bijdrage niet tot jouw mogelijkheden behoort en je wilt toch graag meebouwen, dan kunnen we altijd met elkaar van gedachten wisselen op welke wijze je wel kunt bijdragen aan de doelstellingen. Voel je welkom om in gesprek te gaan.

Via het contactformulier kan je aangeven lid te willen worden. Je ontvangt via e-mail van ons het inschrijfformulier en een toelichting.